WWYWPC2018

WELCOME TO SERBIA.
WELCOME TO BELGRADE.
August 27 - September 2, 2018
Sports Center Milan Gale Muškatirović

HOME / O takmičenju

Važne napomene

INFORMACIJE O VIZI

Ako vam je za za vaše učesnike ulazak potrebna viza u SRBIJU, molimo vas da obavestite Organizacioni odbor koji će napisati pozivno pismo i uputiti vašoj ambasadi / konzulatu kako bi pomogli u procesu dobijanja viza. Molimo vas da pošaljete listu svih putnika sa punim imenom I prezimenom, brojem pasoša, datumom rođenja, polom, nacionalnošću i funkcijom u okviru delegacije. Za više informacija o zahtevima za izdavanje viza molimo vas da posetite link: http://www.mfa.gov.rs/en/consular-affairs/entry-serbia/visaregime

PRAVILA DOGAĐAJA

Događaj će se održati po pravilima FINA takmičenja. Za detaljnije informacije pogledajte FINA zvaničnu veb stranicu.

AKREDITACIJE

Za sve pojedince koji se takmiče, rade ili su uključeni na FINA Svetskom ženskom juniorskom vaterpolo prvenstvu 2018 biće izdate akreditacije koje se moraju nositi ili držati sa sobo tokom celog takmičenja (27. avgust – 2. septembar). Ulazi u svaku akreditacionu zonu biće jasno naznačeni nazivom zone, bojom, brojem i slikama akreditacionih kartica koje imaju pristup. Svi oni koji imaju broj zone i boju koji su navedeni na njihovoj akreditaciji imaće pristup toj zoni. Federacije koje učestvuju potrebno je da popune obrazac za prijavu (ovaj obrazac za prijavu kao i drugi obrasci nalazi se u oviru informativnog biltena).

Uz konačni obrazac za prijavu potrebno je priložiti:
a) GRUPNU FOTOGRAFIJU TIMA (u formatu .jpg, .png), naprimer, TIM.jpg.or png ili drugi vektorski formati;
b) INDIVIDUALNE fotografije svih igrača, zvaničnika i sudija, naprimer:
IME I PREZIME. IGRAČ / TRENER / TIM MENADŽER / DOKTOR / SUDIJA / PREDSTAVNIK SAVEZA. jpg.or png ili drugi vektorski formati;

Ovaj treba poslati najkasnije do 15. jula 2017. godine, na adresu accreditation@srbvp.rs.

ANTIDOPING KONTROLA

Što se tiče propisa FINA na ovom ktakmičenju, antidoping kontrolu će spovesti FINA medicinski delegat uz pomoć osoblja Antidoping agencije Republike Srbije (odobrila WADA). Svi sportisti mogu biti podvrgnuti sakupljanju uzoraka i testiranju u okviru antidoping kontrole tokom celog trajanja prvenstva.

TEHNIČKI SASTANAK

Tehnički sastanak održaće se 26. avgusta 2018. godine u 18 časova, mesto će naknadno biti objavljeno. Dva predstavnika svakog tima koji učestvuje na prvenstvu isu ljubazno pozvani da budu prisutni na tehničkom sastanku sa pasošima i kopijama pasoša igrača koji će se predate osoblju osoblja Anti-doping kontrole. Od predstavnik tima cbiće traženo da da pismenu saglasnost za ispravnu verziju himne i tačnu boju nacionalne zastave u ime svoje nacionalne federacije.
Konačni Formular prijave potrebno je dostaviti TVPC DELEGATU na tehničkom sastanku. Svaka federacija mora podneti konačnu prijavu, na kojoj se nalazi spisak koji sadrži do trinaest igrača i tri zvaničnika. Samo igrači i zvaničnici iz konačne prijave mogu da budu navedeni u protokolu utakmica. Nakon podnošenja konačnog obrasca za prijavu nisu moguće izmene. Vaterpolo savez Srbije će obezbediti prevoz iz zvaničnih hotela na tehnički sastanak i nazad. Raspored transporta će biti uručen svakom timu po dolasku u Beograd.

ZVANIČNA VEČERA
Datum, vreme i kao i mesto zvanične večere će biti nakadno objavljeno. Pozivaju se dva predstavnika iz svakog tima koji učestvuju na prvenstvu da prisustvuju zvaničnoj večeri. Vaterpolo savez Srbije obezbediće prevoz na zvaničnu večeru. Tačan plan prevoza će biti dat menadžerima tima po dolasku.